Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER ÜZÜMCÜ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MUZAFFER ÜZÜMCÜ

T: (0282) 250 4938

M muzumcu@nku.edu.tr

W muzumcu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2011-2016
Tez: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlikleri, Sorunları ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez: İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi inanç öğretiminde esbab-ı nüzul (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2007-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2015-2019
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 2000-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2017-
Araş. Gör. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2011-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
ÖĞRETMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2009-2011
DİN GÖREVLİSİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2004-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÜZÜMCÜ M., Din Derslerinde Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Uyarlamalar, Turkish Studies, 2018.
Özgün Makale EBSCO
2. ÜZÜMCÜ M., NAZIROĞLU B., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştığı Problemler ve Bunlarla Başa Çıkma Yolları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 9, pp. 1546-1557, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÜZÜMCÜ M., AK Parti ve Yükselen Türkiye, Bölüm: AK Parti’nin Eğitim Politikaları, Yayın Yeri: Kadim Yayınları, Editör: Ramazan Akkır, Yusuf Özkır, Ali Yeşildal, Çağatay Özdemir, 2019.
Bilimsel Kitap
2. ÜZÜMCÜ M., Özel eğitimde din eğitimi, Bölüm: Din Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri, Yayın Yeri: Grafiker Yayınları, Editör: Saadettin Özdemir, Mustafa Başkonak, 2018.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÜZÜMCÜ M., Kaynaştırma ve Din Eğitimi, Yayın Yeri: STS Yayınları, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÜZÜMCÜ M., Öğrencilerine Göre İlahiyat Eğitimi, Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat (05.04.2019-07.04.2019).
Tam metin bildiri
2. ÜZÜMCÜ M., Bir Model Olarak Malezya’da Değerler Eğitimi, III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi (05.04.2018-06.04.2018).
Özet bildiri
3. ÜZÜMCÜ M., Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programları Üzerine Nicel Bir Değerlendirme, Yüksek Din Öğretimi Kongresi (16.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
4. ÜZÜMCÜ M., DKAB Dersi ve Özel Gereksinimli Öğrenciler, VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (13.10.2016-15.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. ÜZÜMCÜ M., DKAB Öğretmenlerinin Kaynaştırma Ugulamalarındaki Yeterlilikleri, VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (05.05.2016-09.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÜZÜMCÜ M., DKAB Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri, 1. Din Eğitimi Kongresi (26.10.2017-28.10.2017).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Rumeli, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi (01.06.2018-31.12.2018).
Ulusal Dergi İSAM
2. TASAVVUR, Yayın Yeri: Online.
Ulusal Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
2. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakütlesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Küresel Ölçekte Din ve Şiddet Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-11.09.2016.
2. Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlilikleri sorunları ve Beklentileri Üzerine Bİr Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.05.2013-22.08.2016.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
YÖK Destekli Doktora Yurtdışı Araştırması, Yer:New York, 20.01.2014-01.05.2014.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Yüksek Din Öğretimi, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Üniv., 16.11.2017-18.11.2017.